google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Fælles fag på den sproglige studieretning

Alle elever på den sproglige studieretning har følgende fag:

  • Engelsk A, Tysk A (forts. og beg.), Samfundsfag B
  • Engelsk A, Spansk A, Latin C

2. fremmedsprog

Du skal også vælge et fremmedsprog. Du kan vælge mellem Spansk begynder A og Tysk eller Fransk fortsætter A.

Kunstnerisk fag

Du skal vælge et kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem Musik og Mediefag.

Valgfag

Du skal vælge to valgfag. Et valgfag kan enten være et nyt fag på C-niveau eller en opgradering af et af dine fag til et højere niveau. Hvis du har Spansk A, skal du kun have et ekstra valgfag. Hvis du har Tysk eller Fransk B, skal du vælge to ekstra valgfag på C-niveau.