På Københavns Private Gymnasium tilbyder vi forskellige studieretninger inden for de tre områder: Sprog, naturvidenskab og samfundsfag.

I skoleåret 2020/2021 udbyder vi følgende studieretninger. Klik på studieretningerne for at se en oversigt over de øvrige fag i studieretningerne.

Sproglige studieretninger 

 • Alle elever på den sproglige studieretning har følgende fag:
  • Engelsk A, Tysk A (forts. og beg.), Samfundsfag B
  • Engelsk A, Spansk A, Latin C

Naturvidenskabelig studieretning

 • Mat A, Fys B, Kemi B

Samfundsfaglig studieretning

 • Samf A, Eng A
 • Samf A, Mat A
 • I alle studieretninger indgår udover engelsk et 2. fremmedsprog. Fra skoleåret 2020/2021 tilbyder vi spansk begyndersprog samt tysk og fransk fortsættersprog.
 • Eleverne på KPG kan fx vælge følgende valgfag: psykologi, kulturforståelse, filosofi, tyrkisk og erhvervsøkonomi.
 • Et valgfag kan også være en opgradering af et fag, som eleven allerede har på et lavere niveau. Vi tilbyder eleverne at opgradere religion og kemi til B-niveau samt fysik, engelsk eller matematik til A-niveau.
 • Vi tilbyder følgende kunstneriske fag: mediefag og musik på C- niveau. Alle elever skal have ét kunstnerisk fag.
Information om vores nuværende studieplaner kan findes på skolens intranet under hvert enkelt fag: Lectio.

Bekendtgørelser om uddannelsen

I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.

Hvilke videregående uddannelser giver studieretningerne adgang til?

 • Alle vores studieretninger giver mange adgangsmuligheder til videregående uddannelser.
 • Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningerne giver adgang til. Du skal selv indtaste dine studieretningsfag og dit 2. fremmedsprog.

Gymnasieelev for en dag og Orienteringssamtaler

Gymnasieelev for en dag?

Hvis du vil opleve, hvordan det er at gå på Københavns Private Gymnasium, så kan du tilmelde dig en af vores 21 besøgsdage. Første besøgsdag er den 7. januar og sidste dag er den 27. februar.

Du kan læse mere om besøgsdage her og tilmelde dig.

Åbent hus-samtaler

Åbent Hus-samtaler foregår mandage og onsdage. En samtale varer ca. 30 min. og afholdes efter aftale.

For at booke tid til en samtale, bedes man skrive en mail til:
info@kpgym.dk

 

x