Naturvidenskabeligt grundforløb

  • er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi.
  • forkortes i daglig tale til NV

I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a.

  • at arbejde med forsøg i laboratoriet
  • at samle empiri ved arbejde i naturen.
  • at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.

Corona-virus situationen (Læs mere her)

Skolen har lukket fra d. 12. marts og til og med 13. april pga. statsministerens påbud.

Undervisning i denne periode vil være virtuel.

Læs mere om den virtuelle undervisning i karantæneperioden.

 

x