google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8
Gymnasiet er en uddannelse på tre år. De første tre måneder følger man et grundforløb.

Naturvidenskabeligt grundforløb…

 • er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, naturgeografi og kemi.
 • forkortes i daglig tale til NV.

I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a.

 • at arbejde med forsøg i laboratoriet.
 • at samle empiri ved arbejde i naturen.
 • at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.

Almen Sprogforståelse…

 • sikrer, at alle elever får et fælles grundlag for at lære sprog.
 • varer tre måneder.
 • er en del af grundforløbet inden man påbegynder sin studieretning.
 • forkortes i daglig tale til AP.

I Almen Sprogforståelse lærer man bl.a.

 • om årsagerne til sprogenes ligheder og forskelle.
 • at analysere sprog og om sprogbrug i forskellige sammenhænge.
 • lidt om latin og latins betydning for andre sprog.