google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Et scholarship for elever på KPG esport Akademi betyder, at man får betalt sine skolepenge af skolen. Dette er et beløb på 1500 kr. om måneden.

Tildeling af scholarship sker ikke på årsbasis, men vurderes løbende igennem et skoleår. I særtilfælde (omhandlende et ekstra stort talent) kan scholarship også tildeles med tilbagevirkende kraft.

Tildeling af scholarship er ikke bindende og et scholarship kan fratages eleven, hvis eleven ikke længere kan leve op til kriterierne for tildeling af scholarship.

Ved tildeling af scholarships, til kommende og nuværende elever på Københavns Private Gymnasiums e-sportsakademi, er det følgende tre kriterier, der vil blive set på:

  1. Ansøgerens motivation og sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  2. Ansøgerens professionalitet i forhold til træning, kost og holdfællesskabet.
  3. Ansøgerens ranking på relevante lister, samt talent og potentiale, i forhold til e-sporten.

Det er et scholarship-udvalg bestående af tre ansvarspersoner fra skolen, der vil stå for ansøgningsprocessen.

Hvad skal eleven gøre? Hvad vil der blive set på?
1)
Aflevere  en skriftlig motiveret ansøgning
Ansøgeren skal aflevere en skriftlig motiveret ansøgning, der fokuserer på elevens motivation for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der vil blive set på:

●        Vurdering af om ansøger kan leve op til skolens faglige krav og dermed gennemføre en ungdomsuddannelse.

●        Vurdering af om ansøger kan/ville kunne leve op til skolens studie- og ordensregler.

Ansvarsperson: En fra gymnasiets ledelse.

2)
Samtale med skolens mentaltræner.
Til samtalen vil ansøgeren blive stillet spørgsmål, udføre tests eller lignende, for at afklare, hvorvidt ansøgeren har det mindset, der skal til, for at kunne træne sig frem til en professionel tilværelse som e-sportsudøver.

Fokuspunkt vil være på det ”professionelle mindset”, der handler om viljen til at fokusere på træning, kost og bidrage til fællesskabet omkring holdet.

Ansvarsperson: Mentaltræner på esportakademiholdet

3) Vurdering af ansøger hos relevant e-coach. Coachen vil fra ansøgeren skulle modtage en liste indeholdende de relevante rankings og resultater, som ansøgeren har gjort sig inden for sporten.

Hvis coachen finder det relevant, vil ansøgeren kunne blive bedt om at fremvise sine evner ved en af skolen foranstaltet session.

Ansvarsperson: Den relevante esport coach for holdet.

Når ansøgeren enten har gennemført samtaler eller indleveret de relevante dokumenter hos/til hver ansvarsperson, mødes disse tre personer til et møde, for at give en samlet evaluering og vurdering af, hvorvidt ansøgeren skal tildeles et scholarship. Ansøgeren vil modtage et svar på sin ansøgning senest 21 arbejdsdage efter processen i skemaet er gennemført.

Udvalget vil komme med en skriftlig begrundelse for både tildeling eller afslag på scholarship. Et afslag vil også indeholde fokuspunkter, der angiver de områder, som ansøgeren skal forbedre for at komme i betragtning til et scholarship ved næste ansøgning.

Et afslag er ikke bindende, og det er derfor muligt på ny at ansøge om et scholarship 3 mdr. (eller senere) efter evt. afslag.

ANSØGNINGSSKEMA TIL SCHOLARSHIP

[Form id=”16″]