google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Enkeltfag skal du opfylde en række krav. Du skal have de personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Det er altid en individuel vurdering, om du er klar til at starte på HF Enkeltfag.  

Du skal være fyldt 18 år. Er du ikke 18 år endnu, skal du have en uddannelsesplan fra din UU-vejleder, og kan søge om dispensation. 

Der er også nogle generelle krav, du skal opfylde, alt efter om du kommer direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller har modtaget anden undervisning på samme niveau. Du skal have:  

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (fx på AVU) med tilfredsstillende resultat, eller 
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse med et godt resultat og har yderligere uddannelse. 

Du kan tidligst blive optaget på HF Enkeltfag et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse.