google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Værdier og mål

SKOLENS VÆRDIER OG MÅL

Københavns Private Gymnasium er etableret for at sikre, at flere får en gymnasial eksamen, med henblik på videregående uddannelse.

Almendannelse i en globaliseret verden

Almendannelse i en globaliseret verden er afgørende for, hvordan man klarer sig. At kunne færdes i flere sammenhænge med en sikkerhed for, hvad der er korrekt adfærd i den konkrete sammenhæng er nødvendigt for globaliseringens borgere. Almendannelse handler om at forstå det, der er nødvendigt for at kunne klare sig i den verden, man lever i. Det kræver, at man kan uddanne sig, fungere i sin profession, deltage i demokratiet via aktivt medborgerskab og indgå i sociale fællesskaber. Ligeledes er det nødvendigt at anvende refleksion til faglig udvikling.

digital-pedagogy-education-technology

Diversitet som en styrke og ressource

Diversitet ser vi som en styrke og ressource, hvor potentialer udfoldes, skaber en værdi og bringes i spil til gavn for det omliggende samfund. De ressourcer støtter vi med at insistere på en god omgangstone med respekt for forskelligheder. Man må meget gerne undre sig og spørge, og italesætte diversiteter.

Københavns Private Gymnasium er ikke politisk eller religiøst orienteret, og alle er velkomne på Københavns Private Gymnasium uanset etnicitet eller tro. Skolen modarbejder aktivt, gennem undervisning og vejledning, politisk og religiøs radikalisering og ekstremisme. Det er afgørende for os at have en skole, der støtter og udvikler inkluderende mennesker, der skaber og vedligeholder en frisindet verden.

Høj faglighed og inklusion

Det er individuelt, hvad hver elev kan. Og skolen er heldigvis ikke større end, at vi kan lære hver elev at kende og på det grundlag vejlede individuelt med henblik på at udvikle deres studiekompetencer. Vi ved, at det er afgørende at kende hver elevs individuelle behov. Det kalder vi at møde hver elev, hvor han/hun er. Derfor har vi skabt en skole, der er en god ungdomsuddannelse, som giver god adgang til kompetencegivende videregående uddannelser. Mens målet er uddannelse, er midlerne høj faglighed, inklusion og engagement blandt lærere og elever.

For at støtte det lægger vi vægt på, at man altid skal føle sig inkluderet på Københavns Private Gymnasium, og vi holder hævd om en god og varm omgangstone. Det er afgørende for, hvor godt man lærer, om man er tilpas i skolen, og derfor lægger vi så stor vægt på det.