Undervisningsbeskrivelser

På skolens intranet, Lectio, findes undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag og hold.

 

Corona-virus situationen (Læs mere her)

Skolen har lukket fra d. 12. marts og til og med 13. april pga. statsministerens påbud.

Undervisning i denne periode vil være virtuel.

Læs mere om den virtuelle undervisning i karantæneperioden.

 

x