google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

På Københavns Private Gymnasium foretager vi løbende undervisningsmiljøvurdering i form af spørgeskemaer på lectio. Vi lytter til elevernes og de ansattes ris og ros og indfører derefter en handlingsplan, hvis nødvendigt.

Nedenstående er eksempler på forbedringer efterfulgt af elevernes svar på spørgeskemaer.

Forbedringer i forhold til fællesskab og arbejdsklima

På baggrund af evalueringen i skoleåret 2017/2018 har vi opstartet et samarbejde med Projekt Netwerk om at styrke fællesskabet og det gode arbejdsklima på skolen.

I dette arbejde sætter vi desuden fokus på anti-mobning og digital dannelse.

Forbedringer i forhold til IT

Vi har indført IT-support på skolen, således at vi én gang om ugen har en IT-medarbejder tilstede, som elever og ansatte kan henvende sig til.

Internettet for eleverne og lærerne er blevet betydeligt forbedret, og der arbejdes stadig for en endnu bedre kapacitet.

Vi har opsat infoskærme på skolen, så eleverne bliver informeret om skemaændringer, kommende aktiviteter og lignende.

Aktionslæring

På baggrund af evalueringen i skoleåret 2017/2018 har vi opstartet et projekt, hvor lærerne arbejder med udvikling af forskellige fokuspunkter i klasserne.

Forbedringer i forhold til faglighed

På KPG er det vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler os. Skolen ønsker især en positiv faglig udvikling, både for fagligt svage og ressourcestærke elever.

Siden 2014 har vi haft særligt fokus på at udvikle vores tilbud til særligt talentfulde elever og elever, som har brug for ekstra støtte.

Vores talentprogram er for alle som ønsker at yde en ekstra indsats.

Eksempler fra skolens talentprogram:

  • Vi sender fagligt stærke elever til diverse universiteter for at deltage til åbne arrangementer.
  • Vi har indført mulighed for ekstra undervisning i engelsk.
  • Vi har indført studiecaféer, hvor elever kan få faglig hjælp.
  • Vi samarbejder med Matematikcenteret, som kommer og hjælper med matematiklektier hver onsdag.