google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Fastholdelsesstrategi

Københavns Private Gymnasium er en lille skole, hvor vi støtter den enkelte elev. Både lærere og ledelse har en tæt dialog med eleverne.

Fastholdelse er en vigtig prioritet på skolen. Vi har derfor taget følgende tiltag for at styrke fastholdelsen af frafaldstruede elever:

  • Klasserne har fået tildelt en klasselærer, hvis største rolle er at sørge for trivsel og god klassekultur.
  • Ledelsen holder løbende samtaler med elever med højt fravær samt iværksætter eventuelle sanktioner.
  • Alle 1.g- og 1. hf-elever får tildelt en mentor via vores mentorordning. Vores mentorer er nuværende 2. års- og 3. årselever, som yder en frivillig indsats gennem mentorarbejdet.
  • Vi har ansat en studievejleder, som holder samtaler med vores elever.
  • Vi tilbyder gratis studiecaféer og skriveværksteder hver uge. Vi sørger for en hyggelig stemning og for at der er lærere, som kan hjælpe.
  • Vi arrangerer sociale arrangementer, fordi det sociale klima er vigtigt for trivsel og fastholdelse.