Arbejdet med pædagogiske fokuspunkter på KPG

På Københavns Private Gymnasium udvælger vi løbende nye pædagogiske fokuspunkter for at udvikle skolen.

Vi fokuserer på at skabe et inkluderende undervisningsmiljø, og vi tager udgangspunkt i den enkelte elev for at løfte alle elevers faglige niveau: Vi ser den enkelte elevs talent.

Den inkluderende tilgang er en del af vores værdigrundlag og er derfor en grundlæggende del af den måde vi arbejder med vores fokuspunkter.

Pædagogiske fokuspunkter 2014-2016

I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 havde vi særligt fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af arbejdet med elevernes skrivekompetencer.

I forbindelse med dette arbejde implementerede vi øget brug af skriftlighed i alle fag.

Pædagogiske fokuspunkter 2018/2019

I 2018/2019 arbejder vi med aktionslæring i samarbejde med Syddansk Universitet. I projektet fastlægger hvert lærerteam fokuspunkter for arbejdet i den enkelte klasse.

Pædagogiske fokuspunkter 2017/2018

I skoleåret 2017/2018 havde vi fokus på formativ evaluering i forbindelse med implementeringen af gymnasiereform 2017.

Pædagogiske fokuspunkter 2016/2017

I 2016 og 2017 havde vi fokus på motivation og gymnasiefremmede unge. I januar 2016 startede vi desuden et udviklingsprojekt, hvor lærerne arbejder med kollegial supervision i mindre grupper.

I løbet af projektet arbejdede vi med fokus på evaluering, virtuel undervisning, omlagt skriftlighed og undervisningsdifferentiering.

Gymnasieelev for en dag og Orienteringssamtaler

Gymnasieelev for en dag?

Hvis du vil opleve, hvordan det er at gå på Københavns Private Gymnasium, så kan du tilmelde dig en af vores 21 besøgsdage. Første besøgsdag er den 7. januar og sidste dag er den 27. februar.

Du kan læse mere om besøgsdage her og tilmelde dig.

Åbent hus-samtaler

Åbent Hus-samtaler foregår mandage og onsdage. En samtale varer ca. 30 min. og afholdes efter aftale.

For at booke tid til en samtale, bedes man skrive en mail til:
info@kpgym.dk

 

x