google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Arbejdet med pædagogiske fokuspunkter på KPG

På Københavns Private Gymnasium udvælger vi løbende nye pædagogiske fokuspunkter for at udvikle skolen.

Vi fokuserer på at skabe et inkluderende undervisningsmiljø, og vi tager udgangspunkt i den enkelte elev for at løfte alle elevers faglige niveau: Vi ser den enkelte elevs talent.

Den inkluderende tilgang er en del af vores værdigrundlag og er derfor en grundlæggende del af den måde vi arbejder med vores fokuspunkter.

Pædagogiske fokuspunkter 2014-2016

I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 havde vi særligt fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af arbejdet med elevernes skrivekompetencer.

I forbindelse med dette arbejde implementerede vi øget brug af skriftlighed i alle fag.

Pædagogiske fokuspunkter 2019/2020

I 2019/2020 har vi særligt haft fokus på aktionslæring, karrierelæring, elevdemokrati, trivsel, innovation, psykisk sårbarhed og digital dannelse. Læs mere her.

Pædagogiske fokuspunkter 2018/2019

I 2018/2019 arbejder vi med aktionslæring i samarbejde med Syddansk Universitet. I projektet fastlægger hvert lærerteam fokuspunkter for arbejdet i den enkelte klasse.

Pædagogiske fokuspunkter 2017/2018

I skoleåret 2017/2018 havde vi fokus på formativ evaluering i forbindelse med implementeringen af gymnasiereform 2017.

Pædagogiske fokuspunkter 2016/2017

I 2016 og 2017 havde vi fokus på motivation og gymnasiefremmede unge. I januar 2016 startede vi desuden et udviklingsprojekt, hvor lærerne arbejder med kollegial supervision i mindre grupper.

I løbet af projektet arbejdede vi med fokus på evaluering, virtuel undervisning, omlagt skriftlighed og undervisningsdifferentiering.