Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi på KPG

På Københavns Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring.

Evaluering af elevernes læring

Evalueringen af den enkelte elevs læring er en central del af vores undervisning og vores skriftlighedsstrategi.

Vi evaluerer både summativt og formativt, men vi har hovedvægt på den formative evaluering. Det vil sige, at vi prioriterer konkret feedback til eleverne i stedet for blot at give karakterer.

Eleverne får standpunktskarakterer to gange om året og årskarakter i slutningen af året.

Alle elever skal have en formativ evaluering efter de to første karaktergivninger samt inden den sidste karaktergivning. Pointen er, at eleverne skal vide, hvor de ligger i forhold til karakter og fagligt niveau.

Desuden skal eleverne to gange i løbet af et skoleår lave en selvevaluering, hvor den enkelte elev evaluerer sig selv og sin lærer.

Derudover evalueres elevernes læring løbende i undervisningen gennem den tætte dialog mellem lærerne og eleverne.

Hvert undervisningsforløb afsluttes desuden med en evaluering, som fokuserer på forløbets læringsmål.

Evaluering af undervisningen

Hvert undervisningsforløb afsluttes med en evaluering af undervisningen. Evalueringen er en del af den løbende dialog mellem elever og lærer. På baggrund af evalueringen tilpasser lærerne undervisningen i det efterfølgende forløb.

Derudover har vi fastsat nogle uger i skoleåret, hvor alle lærere iværksætter evaluering i deres fag. De fælles evalueringer bliver drøftet af ledelsen og lærerne, hvorefter der bliver lavet en opfølgningsplan.

Vi evaluerer:

  • Lærerens formidling
  • Samarbejdet og studiemiljøet i klassen
  • Læringsmålenes synlighed
  • Det faglige niveau
  • Elevernes indsats
  • Trivslen
  • Undervisningens relevans

Opfølgning på evaluering 2014-2017

På baggrund af den fælles evaluering på skolen i december 2014 har vi udarbejdet en plan for, hvordan vi kan forbedre undervisningen. Evalueringen viste et behov for at arbejde med forskellige arbejdsformer. I lærernes og ledelsens drøftelse af evalueringen blev vi derudover enige om, at vi bør sætte yderligere fokus på undervisningsdifferentiering, sekvensering og variation.

Vi har valgt at arbejde med opfølgningen ved at opstarte et forløb i kollegial supervision. Projektet har tilknyttet en læringskonsulent og startede i januar 2016.

I 2016 og 2017 har vi endvidere inkluderet et fokus på motivation og gymnasiefremmede unge.

Gymnasieelev for en dag og Orienteringssamtaler

Gymnasieelev for en dag?

Hvis du vil opleve, hvordan det er at gå på Københavns Private Gymnasium, så kan du tilmelde dig en af vores 21 besøgsdage. Første besøgsdag er den 7. januar og sidste dag er den 27. februar.

Du kan læse mere om besøgsdage her og tilmelde dig.

Åbent hus-samtaler

Åbent Hus-samtaler foregår mandage og onsdage. En samtale varer ca. 30 min. og afholdes efter aftale.

For at booke tid til en samtale, bedes man skrive en mail til:
info@kpgym.dk

 

x