google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi på KPG

På Københavns Private Gymnasium evaluerer vi både undervisningen i de enkelte fag og den enkelte elevs læring.

Evalueringen foregår i de enkelte fag, og evalueringerne drøftes mellem elever, lærere og ledelse.

Evaluering af elevernes læring

Evalueringen af den enkelte elevs læring er en central del af vores undervisning og vores skriftlighedsstrategi.

Vi evaluerer både summativt og formativt, men vi har hovedvægt på den formative evaluering. Det vil sige, at vi prioriterer konkret feedback til eleverne i stedet for blot at give karakterer.

Eleverne får standpunktskarakterer to gange om året og årskarakter i slutningen af året.

Alle elever skal have en formativ evaluering efter de to første karaktergivninger samt inden den sidste karaktergivning. Pointen er, at eleverne skal vide, hvor de ligger i forhold til karakter og fagligt niveau.

Desuden skal eleverne to gange i løbet af et skoleår lave en selvevaluering, hvor den enkelte elev evaluerer sig selv og sin lærer.

Derudover evalueres elevernes læring løbende i undervisningen gennem den tætte dialog mellem lærerne og eleverne.

Hvert undervisningsforløb afsluttes desuden med en evaluering, som fokuserer på forløbets læringsmål.

Evaluering af undervisningen

Hvert undervisningsforløb afsluttes med en evaluering af undervisningen. Evalueringen er en del af den løbende dialog mellem elever og lærer. På baggrund af evalueringen tilpasser lærerne undervisningen i det efterfølgende forløb.

Derudover har vi fastsat nogle uger i skoleåret, hvor alle lærere iværksætter evaluering i deres fag. De fælles evalueringer bliver drøftet af ledelsen og lærerne, hvorefter der bliver lavet en opfølgningsplan.

Vi evaluerer:

  • Lærerens formidling
  • Samarbejdet og studiemiljøet i klassen
  • Læringsmålenes synlighed
  • Det faglige niveau
  • Elevernes indsats
  • Trivslen
  • Undervisningens relevans

Evalueringspraksis 2020

Herunder er en samlet oversigt over vores evalueringspraksis. Klik på billedet for detaljer.