Masterclass

Københavns Private Gymnasium udbyder forskellige forløb i 2018/19. Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også universitetsstuderende. Se nærmere om den enkelte MasterClass i denne pjece og søg den/de MasterClasses, du kunne tænke dig at følge.

Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max. en halv side) og sendes elektronisk til Elmiye Kolukisa på følgende mail: ek@kpgym.dk. Skriv ”MasterClass” i emnefeltet.

Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til ét forløb, foretages et valg blandt de indkomne ansøgere.

Der tages forbehold for eventuelle fejl eller ændringer.

Corona-virus situationen (Læs mere her)

Skolen har lukket fra d. 12. marts og til og med 13. april pga. statsministerens påbud.

Undervisning i denne periode vil være virtuel.

Læs mere om den virtuelle undervisning i karantæneperioden.

 

x