google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

[A /]

Ungdomskort

Ungdomskort er et tilbud til studerende på ungdomsuddannelser, der giver stor rabat i den kollektive trafik.

For 367,50 kr. om måneden kan du frit bruge tog og bus i dit takstområde og få rabatter på billetter i resten af landet.

Link: www.ungdomskort.dk

SU

Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU til en ungdomsuddannelse. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.

Det er dit ansvar at:

Søge SU.

Læse betingelserne for at få SU.

Sørge for at få en NemID, så du har adgang til minSU.

Overholde tidsfristen for at søge SU.

Holde øje med hvor meget du må tjene (dit fribeløb), mens du får SU – hvis du har  tjent for meget, skal du fravælge SU inden den 15. i måneden før. På den måde kan du måske undgå at betale SU tilbage.

Oplyse hvis der sker ændringer i dine SU-forhold – du har oplysningspligt.

Holde øje med at du ikke modtager en form for anden offentlig støtte, der udelukker SU.

Oplyse den korrekte bopælsstatus (i minSU) – du har pligt til at melde bopælsændring fra udeboende til hjemmeboende og til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning.

Give besked hvis du stopper eller skifter uddannelse – du giver besked til en SU-medarbejder på dit (tidligere) uddannelsessted.

Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældre enten flytter fra hinanden eller flytter sammen eller hvis en af dine forældre dør (mens du går på en ungdomsuddannelse og er under 20 år).

Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældres indkomst ændrer sig (mens du går på en ungdomsuddannelse og er under 20 år) – på grund af for eksempel arbejdsløshed eller langvarig sygdom.

Den konto, du ønsker at modtage din SU på, er registreret som din NemKonto.

Give SKAT besked hvis der sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du læser – henvend dig i et skattecenter eller lav selv ændringerne i SKAT’s TastSelvBorger.