[A /]

KPG’s elevråd

På Københavns Private Gymnasium lægger vi vægt på at eleverne har medbestemmelse i forhold til deres skoleliv. Vi ønsker desuden at danne eleverne til at kunne deltage i demokratiske processer generelt.

Derfor har vi et formelt elevråd, der består af 2 elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Den repræsentative elevgruppe er med til at stille spørgsmål og diskutere på vegne af alle elever og føre samtaler eller holde møder med ledelsen. Elevrådet engagerer sig i skolelivet og elevernes rettigheder og vilkår.

Elevrådets sammensætning

Elevrådet sammensættes ved det årlige valg i august. Når alle klasser har valgt to repræsentanter, konstituerer elevrådet sig på skoleårets første møde i august. Hvis der er flere kandidater som stiller op til posten som forperson, vil der blive afholdt et kampvalg, hvor hver kandidat præsenterer sine mærkesager.

Møder i elevrådet

Der afholdes et elevrådsmøde om måneden, og elevrådet orienterer om sit arbejde på den månedlige fællessamling for hele skolen.

Formandskabet mødes med ledelsen cirka 1 gang om måneden og inviteres til bestyrelsesmøderne sammen med elevrådets bestyrelsesrepræsentant. Derudover mødes hele elevrådet med rektor eller vicerektor 1-2 gange om året. Skoleåret afsluttes med et oplæg af elevrådsforpersonen om elevrådets arbejde for lærergruppen.

Trivselspolitik

Elevrådet har i samarbejde med en repræsentant fra lærergruppen, ledelsen og Københavns Kommunes Center for Sundhed udarbejdet en trivselspolitik med fokus på fremme af social og faglig trivsel.

Som en del af trivselspolitikken har elevrådet i samarbejde med skolens ledelse og lærere indført:

 • Frivilligdag, hvor alle elever udfører samfundstjeneste
 • Fredagscaféer
 • Fællesarrangementer med foredrag
 • Fælles udflugt sidste skoledag
 • Medbestemmelse ved nyanskaffelser til et bæredygtigt undervisningsmiljø.
 • Fast drøftelse af undervisningsevalueringer med forslag til forbedringer, som kan understøtte samarbejdet mellem ledelse, lærere og elever.

Se elevrådets samlede trivselspolitik her: https://kpgym.dk/trivselspolitik/

Elevrådets vedtægter

I skoleåret 2019/2020 arbejder elevrådet med færdiggørelse af elevrådets formelle vedtægter. Elevrådet er i en proces, hvor der arbejdes med et udkast, hvor fordele og ulemper ved forskellige modeller skal drøftes.

Styrkelse af elevdemokratiet er et indsatsområde

I skoleåret 2019/2020 er styrkelse af elevrådet et af vores indsatsområder. Vi arbejder med følgende mål:

 • Elevrådet skal formaliseres yderligere.
 • At realisere elevrådets idéer til konkrete tiltag for at øge den sociale og faglige trivsel på skolen.
 • At gøre elevrådets arbejde og indflydelse på skolen tydelig.
 • At både elevrådsrepræsentant og suppleant deltager i møderne for at styrke og implementere elevrådets arbejde.
 • Elevrådsformanden skal deltage i ledelsesmøder hver måned.
 • Rektor/vicerektor mødes med elevrådet 1 gang hvert halvår.
 • I slutningen af skoleåret rapporterer elevrådsmanden elevrådets arbejde for lærerne for at give elevrådets arbejde mere tyngde.

Corona-virus situationen (Læs mere her)

Skolen har lukket fra d. 12. marts og til og med 13. april pga. statsministerens påbud.

Undervisning i denne periode vil være virtuel.

Læs mere om den virtuelle undervisning i karantæneperioden.

 

x