google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

[A /]

Overvejer du en hf- eller studentereksamen på Københavns Private Gymnasium?

For dig, der overvejer at vælge Københavns Private Gymnasium som din skole, har vi følgende arrangementer til at forberede dit skolevalg:

Vi holder informationsmøde for nye 1.g’ere og 1.hf’ere i januar hvert år.

Vi optager løbende elever, der gerne vil skifte skole til Københavns Private Gymnasium.

Vi har brobygningsforløb for grundskoler, og individuelle besøgsdage for enkelte elever kan arrangeres.

Selve ansøgningen om optagelse finder du ved at klikke videre til optagelse.dk.

 

Vil du skifte til KPG fra en anden skole?

Hvis der er ledige pladser i vores nuværende klasser, kan det være muligt at blive optaget midt i et skoleår i enten 1.g, 2.g, 3.g eller 1.hf og 2.hf.

Kontakt os på telefon 39183919 eller email info@kpgym.dk, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at starte hos os.

Skoledagen på Københavns Private Gymnasium

Vores skoledag starter kl. 8:45, og de fleste dage har man fri klokken 15.35.

Vi starter 1.g og 1.hf op med introdage, som både er faglige og sociale.

.

Generelt om hf og stx

Gymnasiet (stx og hf) er en studieforberedende og almendannende uddannelse. Det betyder, at du i løbet af to år (hf) eller tre år (stx) får du en bred faglig viden og lærer at forstå og tage stilling til det omgivende samfund og den verden, vi lever i.

Gymnasiet er en uddannelse, som effektivt forbereder dig på en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Unge med en hf- eller studentereksamen har gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet.

Stx er bygget op med et grundforløb på 3 måneder, som er fælles for alle. Herefter er der 2 ½ år, hvor du følger en af vores tre studieretninger.

Stx-studentereksamen består af fag på gymnasialt C-, B,- og A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste niveau. Til en studentereksamen skal alle elever have mindst 4 fag på A-niveau og normalt 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau.

På hf kan man vælge mellem forskellige fagpakker, som giver adgang til forskellige mellemlange uddannelser. Med nogle enkelte tilvalg giver hf også adgang til videregående uddannelser.