google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Sådan søger du ind på Københavns Private Gymnasium

 

Om optagelse på KPG for skoleåret 2020/2021:

På Københavns Private Gymnasium optager vi elever efter optagelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelsen af lov om de gymnasiale uddannelser. 

Nedenfor er beskrevet, hvordan du ansøger os. Hvis du vil vide mere om de fag vi udbyder på vores STX og HF, kan du læse mere her:
Studieretninger for STX: http://www.kpgym.dk/studieretninger/stx/stx-studieretninger/

Fagpakker på HF: http://www.kpgym.dk/hf/

Hvis du ansøger STX:

Går lige nu i 9. klasse

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk.  

Hvis du ansøger os senere eller er erklæret ikke-uddannelsesparat, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve.

Læs mere om processen og adgangskrav på UG:
https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse samt https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Går lige nu i 10. klasse

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk

Hvis du ansøger senere eller er erklæret ikke-uddannelsesparat, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve.

Læs mere om processen og adgangskrav på UG:
https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-10-klasse-til-gymnasial-uddannelse samt https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Har ikke gået i 9. eller 10 klasse i et år
(fx arbejdet eller prøvefri efterskole)

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk, da du skal optages efter en konkret vurdering. Det vil sige, at du skal først til en centralt stillet optagelsesprøve og derefter en samtale.   

Hvis du ansøger efter 1. marts, så skal du stadig til en centralt stillet optagelsesprøve og efterfølgende samtale.  

Hvis du ansøger HF:

Går lige nu i 9. klasse

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk

Hvis du ansøger senere eller er erklæret ikke-uddannelsesparat, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve.

 Læs mere om processen og adgangskrav på UG:
https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-9-klasse-til-gymnasial-uddannelse samt https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Går lige nu i 10. klasse

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk

Hvis du ansøger senere eller er erklæret ikke-uddannelsesparat, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve.

Læs mere om processen og adgangskrav på UG:
https://www.ug.dk/adgangskrav2019/adgangskrav-fra-10-klasse-til-gymnasial-uddannelse samt https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Har ikke gået i 9. eller 10 klasse i et år
(fx arbejdet eller prøvefri efterskole)

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk eller kontakt os hurtigt muligt.

Du vil herefter blive indkaldt til en samtale, kaldet en standardiseret vurdering, hvor vi vurderer, om du kan optages. Du kan herefter blive bedt om at tage en optagelsesprøve.  

 Om optagelsesprøven:

Hvis du indkaldes til optagelsesprøven, vil du få at få vide hvornår og hvor det foregår, samt hvad du skal medbringe. Datoerne for de centralt stillede optagelsesprøver fastlægges af Undervisningsministeriet. Normalt er det i slut juni og start august, at de foregår.

Inden da har du mulighed for se på vejledende materiale/eksempler på optagelsesprøver inde UVM’s hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Om optagelse.dk:
Inde på www.optagelse.dk skal du give nogle forhåndstilkendegivelser på, hvilke studieretninger og valgfag (STX) eller fagpakker og valgfag (HF) som du ønsker, ud fra, hvad vi som gymnasium udbyder. Disse valg er således ikke dine endelige valg, da du først senere på din uddannelse, efter samtale og vejledning af gymnasiet, vælger endeligt.

Vejledning om uddannelsesvalg:
Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse. Find dit lokale UU-center her: https://www.ug.dk/6til10klasse/vejledning-gennem-den-kommunale-ungeindsats-kui

Nyttige links:
Uddannelsesguiden: www.ug.dk 

Optagelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205906

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=191190