google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

HF UNIFORM

HVAD

Har du et ønske om at arbejde som fx politibetjent eller Falckredder? Så er HF Uniform på Københavns Private Gymnasium noget for dig.

Du får en HF-uddannelse, som forbereder dig til at søge ind på en videregående uddannelse, som fx politibetjent.

Her kan du se en oversigt over fagene på HF Uniform.

HVORDAN

På HF Uniform studerer du sammen med andre, som ønsker at få en fremtid hos politiet, Falck og lignende områder.

Du får undervisning i forskellige fag og kommer i praktik gennem vores samarbejde med politiet og andre aktører.

HVORFOR

HF Uniform giver dig en god grunduddannelse, som forbereder dig til videre studier og arbejde samtidig med at du har det sjovt, får nye venner og får vejledning til at gennemføre din uddannelse.

UNIFORMERING AF HF

I august 2017 starter Københavns Private Gymnasium en helt ny HF-linje: HF Uniform! Med HF Uniform får du en kompetencegivende HF, som giver adgang til videregående uddannelse samtidig med at du udvikler faglige kvalifikationer.

En god betjent, redder og soldat kræver mestring af discipliner som fx overblik, planlægning, koncentration, samarbejde og kommunikation.

Kompetencer, som også er i spil, når du tager en HF-uddannelse på KPG. På KPG inddrager vi altid uniformsbranchen som et element i undervisningen, så kernestof i fagene bliver gjort mere interessant og lettere at forstå. Vi kalder det at uniformere undervisningen. Kort sagt så tilsætter vi uniformselementer til fag, der ikke er direkte uniformsorienterede. På KPG indgår uniformering i de fleste fag i større eller mindre omfang.

UDDANNELSE

Med en HF eksamen er du godt rustet til at søge og gennemføre en erhvervsakademi og professionsba-cheloruddannelse. Du kan også opnå adgang til universitetet via særlige fagpakker på KPG med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på op til seks måneder i forlængelse af din toårige hf.

PROFESSIONEL

Som iværksætter eller som ansat ideudvikler og projektleder med fokus på innovation kan du leve godt af din interesse for at nytænke produkter og services. Hvis du har talentet, og arbejder hårdt, såvel med HF-fagene som med innovation som fag, tilbyder Københavns Private Gymnasium således muligheden for, at du kan blive blandt de mest succesrige iværksættere.

FACILITETER

At bære uniform på professionelt niveau kræver også fysisk træning og sund kost – ellers kan man ikke holde til at være i bevægelse længe ad gangen, være skarp i hovedet og have hurtige reaktionsevner i virkelighedens nødsituationer. På Københavns Private Gymnasium stiller vi gode muligheder for fysisk træning, sund ernæring og træning til rådighed.

Tilmelding til HF

HF

Upload