google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

HF Pædagogik & Sundhed

HVAD

Vil du gerne arbejde med mennesker, og vil du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheder for at læse videre til fx pædagog eller sygeplejerske?

Så har du muligheden hos os på HF Pædagogik og Sundhed på Københavns Private Gymnasium.

Her kan du se en oversigt over fagene på HF Pædagogik og Sundhed.

HVORDAN

På vores HF Pædagogik og Sundhed studerer du sammen med andre, som gerne vil videreuddanne sig inden for pædagogik eller sundhedsområdet.

Undervejs i uddannelsen kommer du i praktik, så du arbejder praktisk med din interesse for pædagogik og sundhed samtidig med du får en HF-uddannelse.

HVORFOR

HF Pædagogik og Sundhed er for dig som gerne vil arbejde med mennesker, fx som pædagog eller sygeplejerske.

Samtidig får du mulighed for at komme ind på andre videregående uddannelser, hvis du ikke er helt sikker på hvilken uddannelse og hvilket job, du ønsker i fremtiden.

HUMANISERING AF HF

Med denne HF-fagpakke tager du en kompetencegivende HF, som giver adgang til mellemlange og videregående uddannelser, samtidig med at du udvikler dig fagligt.

En god lærer, pædagog eller sygeplejerske kræver mestring af discipliner som f.eks. overblik, planlægning, koncentration, samarbejde og kommunikation.

Kompetencer, som også er i spil, når du tager en HF-uddannelse på KPG. På KPG inddrages branchen som et element i undervisningen, så kernestof i fagene bliver gjort mere interessante og lettere at forstå. Vi kalder det at humanisere undervisningen. Kort sagt så tilsætter vi pædagogiske og sundhedsfaglige elementer til fag, der ikke som udgangspunkt er pædagogiske eller sundhedsorienterede. På KPG indgår humaniseringen i de fleste fag i større eller mindre omfang.

UDDANNELSE

Med en HF-eksamen er du godt rustet til at søge og gennemføre en erhvervs-akademi – og professions bacheloruddannelse. Du kan også opnå adgang til universitetet via særlige fagpakker på KPG med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på op til seks måneder i forlængelse af din toårige HF.

PROFESSIONEL

Som lærer, pædagog eller sygeplejeske kan du leve godt af din interesse for mennesket. Hvis du har talentet, og arbejder såvel med HF-fagene som med det pædagogisk – sundhedsfaglige område , tilbyder Københavns Private Gymnasium således muligheden for, at du kan leve din drøm ud om at komme til at arbejde professionelt indenfor området.

FACILITETER

At være pædagog, lærer eller sygeplejerske på professionelt niveau kræver også god fysisk form og sund kost – ellers kan man ikke holde til at sidde og stå koncentreret længe ad gangen, være skarp i hovedet og have hurtige reaktionsevner. På Københavns Private Gymnasium stiller vi gode træningsfaciliteter til rådighed for dig, som læser på denne linje.

Tilmelding til HF

HF

Upload