KPG's beredskab vedrørende Coronavirus

Vi følger sundhedsstyrelsens anvisninger og får også daglige opdateringer om håndtering af coronavirussen af Børne- og Undervisningsministeriet.

Eleverne er til en fællessamling blevet orienteret om forebyggelse af smitte og forholdsregler i tilfælde af mistanke om smitte. F.eks. skal forældre eller elever, som har en mistanke om sygdom, blive hjemme, følge sundhedsstyrelsens anvisninger og ikke møde op i skole, før lægen har vurderet sygdommen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Corornavirus.

Hvis skolen skal holde midlertidigt lukket, vil eleverne orienteres om dette og undervisningen vil foregå virtuelt. Ledelsen og lærerne er i gang med at fastlægge rammer for virtuel undervisning, i tilfælde af at dette bliver nødvendigt, så eleverne får det optimale udbytte af undervisningen.

Ledelsen vil sørge for, at både elever og lærere bliver opdateret løbende, hvis der skulle være ændringer i sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er derfor vigtigt at læse al information i Elevnyt og Forældrenyt.

Vi beder om, at forældre og elever holder os orienteret, hvis man skulle blive smittet eller sættes i karantæne.

Læs mere om den virtuelle undervisning i karantæneperioden.

Læs den nyeste version af KPGNYT.

Forlængelsen af skolenedlukningen er til og med d. 13 april.

Corona-virus situationen (Læs mere her)

Skolen har lukket fra d. 12. marts og til og med 13. april pga. statsministerens påbud.

Undervisning i denne periode vil være virtuel.

Læs mere om den virtuelle undervisning i karantæneperioden.

 

x