På Københavns Private Gymnasium tilbyder vi forskellige studieretninger inden for de tre områder: Sprog, naturvidenskab og samfundsfag.

I skoleåret 2020/2021 udbyder vi følgende studieretninger. Klik på studieretningerne for at se en oversigt over de øvrige fag i studieretningerne.

Sproglige studieretninger 

 • Eng A, Spansk beg A, Samf B

Naturvidenskabelig studieretning

 • Mat A, Fys B, Kemi B

Samfundsfaglig studieretning

 • Samf A, Eng A
 • Samf A, Mat A
 • I alle studieretninger indgår udover engelsk et 2. fremmedsprog. Fra skoleåret 2020/2021 tilbyder vi spansk begyndersprog samt tysk og fransk fortsættersprog.
 • Eleverne på KPG kan fx vælge følgende valgfag: psykologi, kulturforståelse, filosofi, tyrkisk og erhvervsøkonomi.
 • Et valgfag kan også være en opgradering af et fag, som eleven allerede har på et lavere niveau. Vi tilbyder eleverne at opgradere religion og kemi til B-niveau samt fysik, engelsk eller matematik til A-niveau.
 • Vi tilbyder følgende kunstneriske fag: mediefag og musik på C- niveau. Alle elever skal have ét kunstnerisk fag.

  Information om vores nuværende studieplaner kan findes på skolens intranet under hvert enkelt fag: Lectio.

  Bekendtgørelser om uddannelsen

  I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.

  Hvilke videregående uddannelser giver studieretningerne adgang til?

  • Alle vores studieretninger giver mange adgangsmuligheder til videregående uddannelser.
  • Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningerne giver adgang til. Du skal selv indtaste dine studieretningsfag og dit 2. fremmedsprog.