Naturvidenskabeligt grundforløb
  • er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi.
  • forkortes i daglig tale til NV
I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a.
  • at arbejde med forsøg i laboratoriet
  • at samle empiri ved arbejde i naturen.
  • at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.